Công ty cổ phần tập đoàn KiNG BiO

text

Kiến thức cây trồng cho mọi người

Chúng tôi mang đến các kiến thức nông nghiệp về cây trồng và các loại sâu bệnh hại.
Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp sinh học an toàn cho các vấn đề của bạn.

Cây trồng

Cây trồng

Xem thêm

Siêu dưỡng cây

Siêu dưỡng cây

Xem thêm

Thuốc trừ sâu sinh học

Thuốc trừ sâu sinh học

Xem thêm

Dinh dưỡng bón lá

Dinh dưỡng bón lá

Xem thêm

Phân bón gốc cải tạo đất

Phân bón gốc cải tạo đất

Xem thêm

Công nghệ Nano

Công nghệ Nano

Xem thêm

Phòng và trừ bệnh

Phòng và trừ bệnh

Xem thêm

Xử lý nước và mùi hôi

Xử lý nước và mùi hôi

Xem thêm

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Xem thêm

Ớt

Ớt

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Dưa lưới

Dưa lưới

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Húng chanh

Húng chanh

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Dưa leo

Dưa leo

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Cà chua

Cà chua

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Cà rốt

Cà rốt

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Bí đao

Bí đao

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Bưởi

Bưởi

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Bầu

Bầu

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm

Vải

Vải

Được trồng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, là giống lai F1 nhập của Đài Loan, cây sinh trưởng khoẻ, có khả năng chống chịu bệnh virus cao, cho năng suất cao, quả thơm, mềm mà không nát, vỏ quả cứng dễ bảo quản và vận chuyển

Xem thêm